ÁSZF

Általános szerződési feltételek

a www.indivinum.hu honlapra vonatkozóan

A szolgáltatásainak igénybevétele és megrendelése véglegesítése előtt kérjük figyelmesen olvassa el jelen dokumentumot.

Tájékoztatjuk, hogy megrendelése véglegesítésével jelen Általános Szerződési Feltételek tartalmát elfogadja.

Jelen tájékoztató célja, hogy az adatkezelő/eladó bemutassa a honlap felhasználói számára az egyes termékei megvásárlásának menetével kapcsolatos tudnivalókat.

A webshop működésével, megrendelési, és szállítási folyamatával kapcsolatosan felmerülő kérdései esetén a megadott elérhetőségeinken állunk rendelkezésére.

A jelen ÁSZF 2019.12.09 napjától hatályos és visszavonásig hatályban marad. Az INDIVINUM Kft. jogosult egyoldalúan módosítani a ÁSZF-et, mely módosításokat azok hatályba lépése előtt a weboldalon közzéteszi.

Eladó

INDIVINUM Kft.

 • Székhely: 7695 Mecseknádasd, Rékavölgyi utca 17.
 • Cégjegyzékszám:
 • Nyilvántartó hatóság: Pécsi Törvényszék Cégbírósága
 • Adószám: 13595159-2-02
 • Email: info@indivinum.hu
 • Telefon: +36 72 463 618
 • Képviselő: Hetényi János Miklós ügyvezető, email: info@indivinum.hu, telefon: + 36 72 463 618
 • Bankszámlaszám: 71800264-16189186

Adatfeldolgozó/Tárhelyszolgáltató

 • Cégnév: 2-PIXELS Bt.
 • Székhely: 7700 Mohács, Horváth Kázmér utca 10. 3. emelet 20.
 • Adószám: 20963363-2-02
  email: info@2pixels.hu, telefon: +36703691391,
  képviselő: Koltai Dávid, email: koltai.david@2pixels.hu telefon: +36 70 369 1391

Vonatkozó jogszabályok

A jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekre, valamint jelen ÁSZF értelmezésére a magyar jog szabályai az irányadók, különös tekintettel:

 • a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény
 • a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény
 • a szerzői jogról szóló 1997. évi LXXVI. törvény
 • az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXX. törvény
 • az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény
 • a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet
 • az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet, GDPR)
 • a fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés keretében eladott dolgokra vonatkozó szavatossági és jótállási igények intézésének eljárási szabályairól szóló 19/2014. (IV.29.) NGM rendelet

Vásárlás

Regisztráció

A termékek megrendeléséhez előzetes regisztráció

Regisztráció esetén a vásárló az alábbi adatokat köteles megadni:

 • név
 • felhasználónév
 • jelszó
 • email cím

A vásárló a megrendelés során az alábbi adatokat köteles megadni:

 • név
 • cím (szállítási és számlázási)
 • telefonszám
 • vásárló által megadott egyéb adat, megjegyzés

A vásárló tudomásul veszi, hogy a regisztráció során köteles valós adatokat megadni.

Regisztrációt követően, e-mail címe és jelszava segítségével tud belépni.

A webáruházban alkoholos ital vásárlására csak 18 éven felüli személyek jogosultak. Kiszállításkor a megrendelő személye beazonosításra kerül.

A webáruházban történő vásárlás elektronikus úton leadott megrendeléssel és házhozszállítás vagy személyes átvétel útján történő kézhezvétellel lehetséges, a jelen ÁSZF-ben részletesen meghatározott módon.

A vásárló a weboldalon történő vásárlásával/regisztrációjával kijelenti, hogy jelen ÁSZF, és a weboldalon közzétett Adatkezelési tájékoztató és ÁSZF feltételeit megismerte és elfogadja, az adatkezelésekhez hozzájárul.

A megrendelés leadásával és annak a webáruház általi elfogadásával a felek között elektronikus úton létrejött szerződéses jogviszony jön létre.

A vásárló által tévesen és/vagy pontatlanul megadott adatokra visszavezethető szállítási késedelemért, illetve egyéb problémáért, hibáért az eladót felelősség nem terheli.

Az eladót nem terheli felelősség az abból adódó károkért, ha a vásárló a jelszavát elfelejti, vagy az illetéktelenek számára bármely nem az eladónak felróható okból hozzáférhetővé válik.

A vásárlás menete

 1. A termék ára

Az INDIVINUM Kft. tájékoztatja a vásárlókat arról, hogy a termékekre vonatkozóan megjelenített árak forintban értendők, tartalmazzák a törvényben előírt áfát, azonban nem tartalmazzák a házhozszállítás díját.

Az INDIVINUM Kft. tájékoztatja a külföldi vásárlóit arról, hogy az értékesítés során magyarországi ÁFÁ-t alkalmaz.

A megrendelt termékek után külön csomagolási költség . 1200 Ft / 12 palack biztonsági karton igény esetén. Amennyiben a vásárló nem szeretne biztonsági kartont kérni, ebben az esetben nem vállalunk felelősséget a szállító cég által okozott kárért.

Amennyiben a webshopban hiba vagy hiányosság lép fel a termékeknél vagy az áraknál, fenntartjuk a jogot a korrekcióra. Ilyen esetben a hiba felismerése, illetve módosítása után azonnal tájékoztatjuk a vevőt az új adatokról. Felhasználó ezt követően még egyszer megerősítheti a megrendelést, vagy elállhat a szerződéstől.

Akciók

Amennyiben akciós ár kerül bevezetésre, úgy az eladó teljeskörűen tájékoztatja a vásárlókat az akcióról és annak pontos időtartamáról.

Hibás ár

Amennyiben a weboldalon hibás ár kerül feltüntetésre, különös tekintettel a nyilvánvalóan téves, pl. a termék közismert, általánosan elfogadott vagy becsült árától jelentősen eltérő, esetleg rendszerhiba miatt megjelenő “0” Ft-os vagy “1” Ft-os árra, akkor az eladó nem köteles a terméket hibás áron szállítani, hanem felajánlhatja a helyes áron történő szállítást, amelynek ismeretében a vásárló elállhat vásárlási szándékától.

Hibás ár esetében feltűnő értékaránytalanság áll fenn a termék valódi és feltüntetett ára között, amit egy átlagfogyasztónak azonnal észlelnie szükséges.

A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) alapján a szerződés a felek akaratának kölcsönös és egybehangzó kifejezésével jön létre. Amennyiben a felek nem tudnak megállapodni a szerződéses feltételekben, azaz nincs meg a felek akaratát kölcsönösen és egybehangzóan kifejező nyilatkozat, abban az esetben nem beszélhetünk érvényesen létrejött szerződésről, amelyekből jogok és kötelezettségek fakadnának. Ennek alapján a hibás/téves áron visszaigazolt megrendelés semmis szerződésnek tekintendő.

 1. A termékek megjelenítése
 • A vásárló a weboldalon kiválasztott termékre kattintva megtekintheti annak ismertetőjét. Az egyes termékek lényeges tulajdonságairól az adott termékre kattintva található részletes tájékoztatás, illetve útmutató.
 • A termékek adatlapján megjelenített képek eltérhetnek a valóságostól, illusztrációként szerepelhetnek. Eladó nem vállal felelősséget a webshopban megjelenő kép és a termék tényleges kinézete miatti különbözőség miatt.
 1. A termékek kiválasztása
 • A termék és mennyiség kiválasztása a „kosárba” gombra kattintással történik.
 • A kosár gombjára kattintva megtalálja a vásárlás során kosárba helyezett termékeket, valamint a számla végösszegét. A vásárlónak lehetősége nyílik a megrendelt mennyiség és a megrendelt termékek árának ellenőrzésére.
 • A vásárlás folyamán a kosárba helyezett termékek bármikor módosíthatók, a vásárló a bevitt adatokat az adatok elektronikus rögzítése során felmerülő hibákat, elírásokat kijavíthatja.
 • A rendelés végösszege új termékek hozzáadásával vagy törlésével módosítható.
 • A rendelés összesítése során a vásárló megjegyzést fűzhet a rendeléséhez.
 • Amennyiben a vásárlónak a szállítással kapcsolatos megjegyzése van, azt mindenképpen megjegyzésként szükséges rögzíteni.
 1. A megrendelés lemondása
 • Megrendelését a termékek kiszállításának visszaigazolámegváltoztathatja.
 • Ez esetben hívja a +36 20 222 8481 telefonszámot,
 • vagy írjon az alábbi email címre:rendeles@hetenyipince.hu
 • Hivatkozásként kérjük a visszaigazoló e-mailben szereplő megrendelési számot megadni. A fenti telefonszámon történő hívásért a vásárlót emelt díj nem terheli.
 1. Fizetés
 • Ha a vásárló megfelelőnek tartja a kosárban elhelyezett termékek mennyiségét, leellenőrizte a végösszeget, és úgy döntött, hogy meg szeretné vásárolni őket, akkor a „Megrendelés elküldése” gombra szükséges kattintani.

A “Megrendelés elküldése” gomb megnyomásával a vásárló minden tudomásul veszi, hogy ezen nyilatkozata fizetési kötelezettséget von maga után.

A vásárló a megrendelési folyamat lezárása előtt minden esetben vissza tud lépni az előző menüpontba, ahol javítani tudja a bevitt adatokat.

A fizetendő végösszeg a megrendelés összesítése és visszaigazoló email alapján minden költséget tartalmaz.

Az értékesítésre kerülő termékek tulajdonjogát a Ptk. 6:216.§ (1) bekezdése szerint a teljes vételár maradéktalan kifizetéséig fenntartjuk.

A megrendelés elküldéséhez a vásárló szállítási és számlázási címet, valamint szállítási, fizetési módot tud kiválasztani az alábbi lehetőségek közül:

Fizetési módok

Az INDIVINUM Kft. bankszámlaszáma: …………………………71800264-16189186

Fizetés utánvétellel: Amennyiben a megrendelt termék futárszolgálattal kerül kiszállításra, lehetőség van arra, hogy a vásárló a megrendelés végösszegét a futárnak teljesítse készpénzben a megrendelt termékek átvételekor.

Átutalással: A vásárló a megrendelt termékek ellenértékét a visszaigazoló e-mailben található bankszámlára … napon belül köteles átutalni. Az összeg eladó bankszámláján történő jóváírását követően a vásárló jogosult a termékek általa meghatározott módon történő átvételére.

A díjat akkor tekintjük megfizetettnek, ha a megrendelt termékek átvételét megelőzően a fizetendő összeg megérkezik a bankszámlaszámunkra. Ellenkező esetben nem áll módunkban kiszállítani/átadni a megrendelt termékeket.

Fizetés a Pick Pack Ponton:

A vásárlónak lehetősége van Pécsett átvenni és a csomagért fizetni is: Bázis Art Kemikál Kft. telephelye, (7632 Pécs, Tüskésréti út 5.) a bolt mindenkori nyitvatartási idejében. Az átvételi ponton való átvételkor a vásárlás visszaigazolásakor legkésőbb szükséges az Eladót tájékoztatni.

 1. A rendelés feldolgozása

A rendelés feldolgozása 3 munka napon. belül megtörténik.

Ügyfélszolgálatunk minden esetben elektronikus úton visszaigazolja, hogy mikor tudja teljesíteni a megrendelését.

Amennyiben a visszaigazolás a megrendelés elküldésétől számított, legkésőbb 48 órán belül a vásárlóhoz nem érkezik meg, a vevő az ajánlati kötöttség vagy szerződéses kötelezettség alól mentesül.

A megrendelés és annak visszaigazolása akkor tekintendő az eladóhoz, illetve a vásárlóhoz megérkezettnek, amikor az számára hozzáférhetővé válik. Az INDIVINUM Kft. kizárja a visszaigazolási felelősségét, ha a visszaigazolás azért nem érkezik meg időben, mert a vásárló rossz e-mail címet adott meg regisztrációja során, vagy a fiókjához tartozó tárhely telítettsége miatt nem tud üzenetet fogadni.

A szerződés akkor jön létre, amikor a visszaigazoló email a vásárló számára a levelezőrendszerében hozzáférhetővé válik.

Az adásvételi szerződés alapján az eladó a dolog tulajdonjogának átruházására, a vevő a vételár megfizetésére és a dolog átvételére köteles.

A megrendelés írásba foglalt szerződésnek minősül, a webshop rögzíti a megrendelést, ami regisztráció esetén utóbb hozzáférhető lesz a megrendelő számára is.

 1. Teljesítési határidő

Magyarországon belül 5 munkanap,

A megrendelésre vonatkozóan az általános teljesítési határidő a rendelés visszaigazolásától számított legfeljebb 30 nap. Ez a szállítási határidő tájékoztató jellegű, az ettől történő eltérést minden esetben e-mail útján jelezzük.

Házhozszállítás futárszolgálattal

Magyarország területén a megrendelt termékeket a feladástól számított 5 munkanapon belül szállítjuk. A feladásról emailt küldünk Önnek.

A csomagok kézbesítése munkanapokon történik 8-17 óra közötti időszakban.

Szállítási díjak (az árak bruttó árak, az ÁFÁ-t tartalmazzák):

Magyarországon a szállítás: (1 karton = 6palack)

 • 1 karton = 12 000 Ft –> 3 500 Ft
 • 2-3 karton = 12 000 Ft – 36 000 Ft –> 3 000 Ft
 • 4-5 karton = 36 000 Ft – 60 000 Ft –> 2 800 Ft
 • 60 000 Ft vásárlás felett: ingyenes

A megrendelt termékek ellenértékéről kiállított számlát a kiszállított csomag tartalmazza.

A szállítással kapcsolatos kifogások

A vásárló köteles a csomagot kézbesítéskor a futár előtt megvizsgálni, és termékeken, csomagoláson észlelt esetleges sérülés esetén jegyzőkönyv felvételét kérni. A vásárló sérülés esetén a csomagot nem köteles átvenni.

Utólagos, jegyzőkönyv nélküli reklamációt az INDIVINUM Kft. nem fogad el.

A hibás vagy sérült árut kapcsolat felvétel után, fotó dokumentáció ellenében, közösen megegyezett időpontban cseréljük, vagy pótoljuk saját költségünkre.

Amennyiben a vásárló a hibás szállítás vagy az áru szállításkori sérülése miatt eláll a megrendeléstől, úgy a már megfizetett áru ellenértékét 5 napon belül visszafizetjük. Nem fizetjük vissza, mert nem vállalunk felelősséget az áru minőségéért HA nem kér plusz karton hozzá. Ha igen akkor újraküldjük a csomagot. Pénzt nem utalunk vissza.

Az INDIVINUM Kft. tájékoztatja a vásárlót arról, hogy a megrendelt termékek átvételére kizárólag azok ellenértékének megfizetése esetén van mód. Az INDIVINUM Kft. a megrendelt termék átadását mindaddig visszatarthatja, amíg nem győződik meg arról, hogy a termék árának kifizetése sikeresen megtörtént.

Szállítás Magyarország területén kívül

Az INDIVINUM Kft. a megrendelt termékek átadása érdekében a belföldi vásárlókat megillető átadási lehetőségeket biztosítja.

Egyedi igények esetén a vásárló írásban kérheti, hogy a termék szállítását saját költségén maga oldja meg.

Weboldal

A felhasználó tudomásul veszi, hogy az INDIVINUM Kft. jogosult a weboldal jellemzőit, úgy, mint kinézetét, tartalmát a felhasználó értesítése nélkül módosítani.

Az INDIVINUM Kft. jogosult a weboldal működését megszüntetni és a felhasználók regisztrációját törölni.

Erről az INDIVINUM Kft. a felhasználókat előzetesen értesíti. (

Az INDIVINUM Kft. a weboldal folyamatos rendelkezésre állását és működését az év 365 napjában folyamatosan, napi 24 órában biztosítja, kivéve:

 • karbantartási munkák miatt fennálló szünetelés
 • vis maior: a weboldal INDIVINUM Kft.-n kívül álló, előre nem látható, elháríthatatlan okból bekövetkező szünetelése, így különösen háború, forradalom, természeti katasztrófa, előre nem látható politikai események vagy kormányzati intézkedések.
 • harmadik személy által engedély nélkül elhelyezett, a weboldal működését befolyásoló programok miatti szünetelés

A weboldal az INDIVINUM Kft. szellemi tulajdona, a tartalmának bármely formában történő használata például a logó, és márkajelzés, program kódok és grafikai elemek használata csak az INDIVINUM Kft. előzetes engedélyével lehetséges. Az INDIVINUM Kft-t megilleti továbbá a weboldalon található összes információ és adat összessége tekintetében a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvényben foglalt adatbázisok előállítóinak védelme. Az adatbázisnak vagy egy részének nyilvánosságra hozatalához vagy azokról másolat készítéséhez minden esetben az INDIVINUM Kft. hozzájárulása szükséges.

A weboldal a hozzá tartozó applikációkkal, szoftverekkel, dokumentációval, forrás és tárgyi kódokkal, grafikai, szöveges és egyéb anyagokkal, beleértve a domain nevet, logót, a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény által védett szerzői alkotás, amelyeken az INDIVINUM Kft. rendelkezik kizárólagos tulajdonjoggal, szerzői jog alapján őt megillető vagyoni jogokkal. Ezen megjelöléseket az INDIVINUM Kft. kifejezett és előzetes írásbeli jóváhagyása nélkül harmadik személyek semmilyen módon nem használhatják, nem terjeszthetik, és nem tehetik közzé.

A felhasználó nem hajthat végre olyan intézkedést és nem tanúsíthat olyan kifejezett magatartást, vagy hallgatólagosan nem vehet részt olyan cselekményben, amely az INDIVINUM Kft. szellemi alkotásokhoz fűződő, tulajdonjogi vagy egyéb jogait megsérti, illetve veszélyezteti, vagy amely által a weboldallal kapcsolatban jogot szerez.

A weboldal bármilyen többszörözésével, lefordításával, módosításával, átalakításával, forráskódjának visszafejtésével, feltörésével és a weboldalból származtatott termékkel kapcsolatos minden jog, és újabb szoftver, rendszer verzió vagy eredmény – ideértve a weboldal bármely fejlesztését vagy továbbfejlesztését is – az INDIVINUM Kft. tulajdonát képezi, illetve felette teljes körű jogosultsággal rendelkezik, ezáltal ezen tevékenységekre kizárólag az INDIVINUM Kft. engedélyével kerülhet sor.

Az INDIVINUM Kft. nem tartozik felelősséggel a weboldalon szereplő regisztráció során megadott adatok valódiságáért, adatok, információ helyességéért és ezen adatok, információ felhasználásából eredően esetlegesen a felhasználónál vagy bármely más harmadik személynél keletkező károkért vagy egyéb hátrányos következményekért.

Az INDIVINUM Kft. nem vállal felelősséget semmilyen kárért vagy következményért, amely abból adódik, hogy a felhasználó a jelszó titkosságának megőrzésére vonatkozó előírásoknak nem tett eleget.

Az INDIVINUM Kft. nem tartozik továbbá felelősséggel olyan felhasználót vagy egyéb harmadik személyt ért kárért vagy egyéb hátrányos következményért, illetve ezen személyeket hátrányosan érintő késedelemért, amely hatókörén kívül eső, elháríthatatlan okból keletkezik (vis maior).

A felhasználó köteles az INDIVINUM Kft-t haladéktalanul tájékoztatni, amennyiben a weboldal működésében bármely hibát észlel, ennek keretében köteles továbbá tájékoztatni az INDIVINUM Kft-t az ezzel kapcsolatos összes körülményről, valamint a kapcsolódó összes információról.

Az INDIVINUM Kft. kizárja felelősséget vírusok vagy egyéb programok használata következtében felhasználót vagy harmadik személyt ért kárért vagy egyéb hátrányos következményért.


Tájékoztatás az eladó és a fogyasztónak minősülő felhasználó, mint távollevők között kötött szerződés vonatkozásában.

 • Eladó neve: INDIVINUM Kft.
 • Székhely: 7695 Mecseknádasd, Rékavölgyi utca 17.
 • Cégjegyzékszám:
 • Nyilvántartó hatóság: Pécsi Törvényszék Cégbírósága
 • Adószám: 13595159-2-02
 • Email: info@indivinum.hu
 • Telefon: +36 72 463 618
 • Képviselő: Hetényi János Miklós ügyvezető, email: info@indivinum.hu, telefon: + 36 72 463 618

A teljesítés feltételeiről, így különösen a fizetésről és a teljesítési határidőről, valamint az INDIVINUM Kft. panaszkezelési módjáról:

A fogyasztót megillető elállási és felmondási jog gyakorlása:

A jogszabály szerint fogyasztónak minősülő felhasználó a fogyasztó és vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014 (II. 26.) Kormányrendelet (a továbbiakban: Kormányrendelet) értelmében, a Kormányrendelet 20.§ szerinti, 14 napos indokolás nélküli elállási, illetve felmondás joggal rendelkezik az ellenérték fejében igénybe vett szolgáltatások vonatkozásában.

A fogyasztó az elállási vagy felmondási jogát

 • a) termék adásvételére irányuló szerződés esetén
 • aa) a terméknek,
 • ab) több termék adásvételekor, ha az egyes termékek szolgáltatása eltérő időpontban történik, az utoljára szolgáltatott terméknek,
 • ac) több tételből vagy darabból álló termék esetén az utoljára szolgáltatott tételnek vagy darabnak,
 • ad) ha a terméket meghatározott időszakon belül rendszeresen kell szolgáltatni, az első szolgáltatásnak,

a fogyasztó vagy az általa megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy általi átvételének napjától;

 • b) szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében a szerződés megkötésének napjától számított tizennégy napon belül gyakorolhatja.

A fentiek nem érintik a fogyasztó azon jogát, hogy az elállási jogát a szerződés megkötésének napja és a termék átvételének napja közötti időszakban is gyakorolja.

Ha a szerződés megkötésére a fogyasztó tett ajánlatot, a fogyasztót a szerződés megkötése előtt megilleti az ajánlat visszavonásának joga, ami a szerződés megkötésére kiterjedő ajánlati kötöttséget megszünteti.

A fogyasztó felhasználó az elállási, vagy felmondási jogát vagy a kormányrendelet 2. számú melléklete szerinti, jelen ÁSZF mellékletében szereplő csatolt forma levélen, vagy erre vonatkozó egyértelmű nyilatkozata útján gyakorolhatja, amelyet köteles eljuttatni az INDIVINUM Kft. postacímére vagy az elektronikus levelezési címére. Az elállási, illetve felmondási jog gyakorlása határidőben történik, ha azt a felhasználó az előző bekezdésben foglalt határidőben elküldi. A felhasználót terheli annak bizonyítása, hogy az elállási vagy felmondási jogát a jelen bekezdésben foglaltakkal összhangban gyakorolta.

Ha a fogyasztó eláll a szerződéstől, az INDIVINUM Kft. haladéktalanul, de legkésőbb az elállásról való tudomásszerzésétől számított tizennégy napon belül visszatéríti a fogyasztó által ellenszolgáltatásként megfizetett teljes összeget, ideértve a teljesítéssel összefüggésben felmerült költségeket is.

Az elállás vagy felmondás esetén az INDIVINUM Kft. a fogyasztónak visszajáró összeget a fogyasztó által igénybe vett fizetési móddal megegyező módon téríti vissza. A fogyasztó kifejezett beleegyezése alapján az INDIVINUM Kft. a visszatérítésre más fizetési módot is alkalmazhat, de a fogyasztót ebből adódóan semmilyen többletdíj nem terhelheti.

Ha a fogyasztó kifejezetten a legkevésbé költséges szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási módot választ, az INDIVINUM Kft. nem köteles visszatéríteni az ebből eredő többletköltségeket.

Ha a fogyasztó eláll a szerződéstől, köteles a terméket haladéktalanul, de legkésőbb az elállás közlésétől számított tizennégy napon belül visszaküldeni, illetve az INDIVINUM Kft-nek vagy az INDIVINUM Kft. által a termék átvételére meghatalmazott személynek átadni, kivéve, ha az INDIVINUM Kft. vállalta, hogy a terméket maga fuvarozza vissza. A visszaküldés határidőben teljesítettnek minősül, ha a fogyasztó a terméket a határidő lejárta előtt elküldi.

A fogyasztó kizárólag a termék visszaküldésének közvetlen költségét viseli, kivéve, ha az INDIVINUM Kft. vállalta e költség viselését.

Termék adásvétele esetén az INDIVINUM Kft. mindaddig visszatarthatja az összeget, amíg a fogyasztó a terméket vissza nem szolgáltatta, vagy kétséget kizáróan nem igazolta, hogy azt visszaküldte; a kettő közül a korábbi időpontot kell figyelembe venni.

Az INDIVINUM Kft. a fogyasztónak visszajáró összeget a fogyasztó által igénybe vett fizetési móddal megegyező módon téríti vissza. A fogyasztó kifejezett beleegyezése alapján a visszatérítésre más fizetési módot is alkalmazhat, de a fogyasztót ebből adódóan semmilyen többletdíj nem terhelheti. A fogyasztó által hibásan és/vagy pontatlanul megadott bankszámlaszám vagy postai cím következtében történő késedelem miatt az INDIVINUM Kft-t felelősség nem terheli.

A fogyasztót nem illeti meg az elállási, felmondási jog:

 • romlandó vagy minőségét rövid ideig megőrző termék tekintetében
 • olyan zárt csomagolású termék tekintetében, amely egészségvédelmi vagy higiéniai okokból az átadást követő felbontása után nem küldhető vissza;
 • olyan alkoholtartalmú ital tekintetében, amelynek tényleges értéke a vállalkozás által nem befolyásolható módon a piaci ingadozásoktól függ, és amelynek áráról a felek az adásvételi szerződés megkötésekor állapodtak meg, azonban a szerződés teljesítésére csak a megkötéstől számított harmincadik napot követően kerül sor;

A kellékszavatosságról, a termékszavatosságról és a jótállásról szóló tájékoztató

 1. Kellékszavatosság

Milyen esetben élhet Ön a kellékszavatossági jogával?

Ön az INDIVINUM Kft.  hibás teljesítése esetén kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint.

Milyen jogok illetik meg Önt kellékszavatossági igénye alapján?

Ön – választása szerint-az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet:

Kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül az Ön által választott igény teljesítése lehetetlen vagy az INDIVINUM Kft. számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát az INDIVINUM Kft. költségére Ön is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy – végső esetben – a szerződéstől is elállhat.

Választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban Ön viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra az INDIVINUM Kft. adott okot.

Milyen határidőben érvényesítheti Ön kellékszavatossági igényét?

Ön köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni. Ugyanakkor felhívom a figyelmét, hogy a szerződés teljesítésétől számított két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti.

Kivel szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét?

Ön az INDIVINUM Kft-vel szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét.

Milyen egyéb feltétele van kellékszavatossági jogai érvényesítésének?

A teljesítéstől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha Ön igazolja, hogy a terméket, illetve a szolgáltatást az INDIVINUM Kft. nyújtotta. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már Ön köteles bizonyítani, hogy az Ön által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

 1. Termékszavatosság

Milyen esetben élhet Ön a termékszavatossági jogával?

A termék hibája esetén Ön – választása szerint – az 1. pontban meghatározott jogát vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet.

Milyen jogok illetik meg Önt termékszavatossági igénye alapján?

Termékszavatossági igényként Ön kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti.

Milyen esetben minősül a termék hibásnak?

A termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.

Milyen határidőben érvényesítheti Ön termékszavatossági igényét?

Termékszavatossági igényét Ön a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti.

Kivel szemben és milyen egyéb feltétellel érvényesítheti termékszavatossági igényét?

Termékszavatossági igényét kizárólag a termék előállítójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolhatja. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén Önnek kell bizonyítania.

A gyártó (forgalmazó) milyen esetben mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól?

A gyártó (forgalmazó) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:

– a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy

– a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy

– a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.

A gyártónak (forgalmazónak) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.

Felhívom figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet. Termékszavatossági igényének eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét a gyártóval szemben érvényesítheti.

 1. Jótállás

Termékeink jellegére tekintettel jótállást nem vállalunk.

Tájékoztató a fogyasztót érintő egyéb kérdésekről

A szerződés szerinti szolgáltatásokért járó ellenszolgáltatás, valamint költségek:

A fogyasztó részére a honlapon történő regisztráció ingyenes, a fogyasztó külön díj vagy költség megfizetésére nem köteles. Fogyasztó a megrendelt termékek ellenértékét, valamint a szállítás díját köteles megfizetni.

A szerződés megkötéséhez alkalmazott távollévők közötti kommunikációt lehetővé tévő eszköz használatának díja:

Nincs ilyen

Rendelkezésre áll-e a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló törvény szerinti magatartási kódex, illetve a magatartási kódexről történő másolatkérés módjáról:

Nem áll rendelkezésre magatartási kódex, ezen okból másolatkérésre nincs mód

Határozott időre szóló szerződés esetén a szerződés időtartamáról, határozatlan időre szóló szerződés esetén a szerződés megszüntetésének feltételeiről:

Erre vonatkozó információt – amennyiben adott termék vagy szolgáltatás esetében relevanciával bír – jelen ÁSZF illetve a weboldal tartalmaz.

Határozott időre szóló olyan szerződés esetén, amely határozatlan időtartamúvá alakulhat át, az átalakulás feltételeiről, és az így határozatlan időtartamúvá átalakult szerződés megszüntetésének feltételeiről:

Nincs ilyen eset.

A fogyasztó kötelezettségeinek szerződés szerinti legrövidebb időtartamáról:
Felhasználó jogosult a weboldalon meglévő regisztrációját bármikor törölni. Bármely, ellenszolgáltatás ellenében nyújtott szolgáltatás esetében a fogyasztó kötelezettségeinek szerződés szerinti legrövidebb időtartama az adott szolgáltatás tekintetében jelen ÁSZF adott szolgáltatásra vonatkozó részében, illetve a weboldalon található.

A fogyasztó által a vállalkozás kérésére fizetendő vagy biztosítandó letét vagy egyéb pénzügyi biztosíték nyújtásáról és annak feltételeiről:

Nincs ilyen eset.

A digitális adattartalom működéséről, valamint az alkalmazandó műszaki védelmi intézkedésről:
Az INDIVINUM Kft. az általa üzemeltetett szerverek és egyéb berendezések (ide nem értve az olyan infrastruktúrát, amelynek befolyásolására az INDIVINUM Kft-nek nincs lehetősége) működtetése során minden szükséges és ésszerű intézkedést megtesz, az eszközök megfelelő szintű informatikai és egyéb védelmét folyamatosan biztosítja. Az INDIVINUM Kft. gondoskodik továbbá a digitális adattartalomhoz kapcsolódó eszközök illetve adattartalom megfelelő elhelyezéséről és tárolásáról.

A digitális adattartalom hardverrel és szoftverrel való együttműködési képességéről a vállalkozástól észszerűen elvárható ismereteknek megfelelően:

A weboldal együttműködik valamennyi rendszeresen használt és széles körben elterjedt webböngészővel és operációs rendszerrel, illetve megjeleníthető mobileszközökön (mobiltelefon, táblagép).

Panaszkezelési mód és vitarendezési mechanizmus igénybevételének lehetőségéről, valamint az ehhez való hozzáférés módjáról:

Az INDIVINUM Kft. a panaszkezelés körében a fogyasztókat az alábbiakról tájékoztatja:

A fogyasztó a termékkel vagy az INDIVINUM Kft. tevékenységével kapcsolatos kifogásait az alábbi elérhetőségeken terjesztheti elő:

 • INDIVINUM Kft.
 • Székhely: 7695 Mecseknádasd, Rékavölgyi utca 17.
 • Email: info@indivinum.hu
 • Telefon: +36 72 463 618

Fogyasztók a panaszaikkal elsődlegesen írásban fordulhatnak közvetlenül az INDIVINUM Kft-hez, amely minden tőle telhetőt megtesz az esetleges jogsértések megszüntetése és orvoslása érdekében.

Az INDIVINUM Kft. tájékoztatja a fogyasztót arról, hogy webshop tevékenységével, vagy a forgalmazott termékkel kapcsolatos panaszunkat elektronikus és postai úton is benyújthatják.

Az INDIVINUM Kft. a szóbeli panaszt azonnal megvizsgálja, és szükség szerint orvosolja. Ha a fogyasztó a panasz kezelésével nem ért egyet, vagy a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, az INDIVINUM Kft. a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról haladéktalanul jegyzőkönyvet vesz fel, és annak egy másolati példányát

 • a) személyesen közölt szóbeli panasz esetén helyben a fogyasztónak átadja
 • b) telefonon közölt szóbeli panasz esetén a érdemi válaszával egyidejűleg 30 napon belül megküldi a fogyasztónak,

egyebekben pedig az írásbeli panaszra vonatkozóan írtak szerint köteles eljárni.

A válasz másolati példányát, valamint a panaszról felvett jegyzőkönyvet az INDIVINUM Kft. 5 évig megőrzi, s azt az ellenőrző hatóságoknak kérésükre bemutatja.

Az INDIVINUM Kft. az e-mailen, vagy postai úton érkezett panaszra 30 napon belül érdemben írásban válaszol és azt a fogyasztó részére elküldi.

Amennyiben az INDIVINUM Kft. a panaszt nem tartja jogosnak, úgy azt indokolással a fogyasztó részére írásban elküldi, továbbá tájékoztatást ad a fogyasztó részére arról, hogy panaszának jellege szerint mely panaszügyintézési lehetőségek állnak rendelkezésére.

Az INDIVINUM Kft. és a fogyasztó a jogvitáikat elsődlegesen peren kívül, egyeztetés útján rendezik. Ha az egyeztetés nem vezet eredményre, úgy a fogyasztó a hatályos jogszabályok, illetve az ÁSZF szerint hatósághoz, bírósághoz, békéltető testülethez fordulhat.

A békéltető testülethez fordulás lehetőségéről, az INDIVINUM Kft. székhelye szerint illetékes békéltető testület nevéről és székhelyének postai címéről:

 • Baranya Megyei Békéltető Testület
 • Székhely: 7625 Pécs, Majorossy Imre utca 36.
 • Telefon: +72 507 154
 • Email cím: info@baranyabekeltetes.hu

Az alábbi jogviták tartoznak a békéltető testület hatáskörébe: a fogyasztó és a vállalkozás közötti, a termék minőségével, biztonságosságával, a termékfelelősségi szabályok alkalmazásával, a szolgáltatás minőségével, továbbá a felek közötti szerződés megkötésével és teljesítésével kapcsolatos vitás ügy (a továbbiakban: fogyasztói jogvita) bírósági eljáráson kívüli rendezése: e célból egyezség létrehozásának megkísérlése, ennek eredménytelensége esetén pedig az ügyben döntés hozatala a fogyasztói jogok egyszerű, gyors, hatékony és költségkímélő érvényesítésének biztosítása érdekében. A békéltető testület a fogyasztó vagy a vállalkozás kérésére tanácsot ad a fogyasztót megillető jogokkal és a fogyasztót terhelő kötelezettségekkel kapcsolatban. A békéltető testület eljárása megindításának feltétele, hogy a fogyasztó az érintett vállalkozással közvetlenül megkísérelje a vitás ügy rendezését. A békéltető testület eljárása a fogyasztó kérelmére indul. A kérelmet a békéltető testület elnökéhez kell írásban benyújtani.

A Békéltető Testületekről bővebb információ az alábbi linkre kattintva érhető el: http://www.bekeltetes.hu

A területileg illetékes Békéltető Testületekről információ az alábbi linkre kattintva érhető el.

Az INDIVINUM Kft. a fogyasztói jogvita rendezése érdekében igénybe veszi a békéltető testületi eljárást.

A fogyasztó számára a békéltető testületi eljáráson túl az alábbi jogérvényesítési lehetőségek állnak rendelkezésre:

Panasztétel a fogyasztóvédelmi hatóságnál:

 • Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság:
 • Cím: 1088 Budapest, József krt. 6.
 • Levelezési cím: 1428 Budapest, PF: 20.
 • Központi telefonszám: +36 1 459 4800
 • Faxszám: +36 1 210 4677

A fogyasztó bármilyen fogyasztóvédelmi probléma esetén a fogyasztóvédelmi hatósághoz fordulhat. A fogyasztóvédelmi hatóság kérelemre, vagy hivatalból eljár, vizsgálva ezzel a vállalkozás piaci magatartását fogyasztóvédelmi szempontból. A fogyasztó egyedi ügyét azonban a békéltető testület oldja meg, azaz a fogyasztóvédelmi hatóság ebben az esetben átteszi a kérelmező ügyét a békéltető testülethez.

Az elsőfokú fogyasztóvédelmi hatóság jogszabály eltérő rendelkezése hiányában a járási hivatal. A fogyasztóvédelmi hatóság elérhetőségei megtalálhatóak a https://jarasinfo.gov.hu/  oldalon.

Bírósági eljárás:

A fogyasztó jogosult a fogyasztói jogvitából eredő követelésének bíróság előtti érvényesítésére a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, valamint a Polgári Perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény rendelkezései szerint.

A személyes adatok védelmét, és ehhez kapcsolódóan a Szerződő felek jogait és kötelezettségeit jelen ÁSZF-en túl az Adatkezelési tájékoztató, valamint a 2016/679 számú EU rendelet (Általános Adatvédelmi Rendelet) rendelkezései szabályozzák.

Külföldre történő értékesítés esetén a vásárlásra jelen ÁSZF rendelkezései az irányadóak. A fogyasztóval történő kommunikáció nyelve elsősorban a magyar nyelv. A külföldi vásárló a jelen ÁSZF rendelkezései szerint élhet jogérvényesítési lehetőségeivel.

A fogyasztó panaszának előterjesztésére igénybe veheti az Európai Online vitarendezési platformot is.

A platform segítségével vitáját Ön egy jóváhagyott vitarendezési testület elé viheti.

Az Európai Bizottság által működtetett európai online vitarendezési (OVR) platform célja, hogy a színvonalas vitarendezés lehetőségét biztosítva biztonságosabbá és tisztességesebbé tegye az online vásárlást.

Az online vitarendezési (OVR) platform nem áll kapcsolatban egyetlen kereskedővel sem. Az OVR-platform az EU összes hivatalos nyelvén, valamint izlandi és norvég nyelven érhető el.

A vitarendezési testületek pártatlan szervezetek/személyek. Céljuk, hogy segítsenek a fogyasztóknak és kereskedőknek a vitáik bíróságon kívüli rendezésében. A viták békés rendezése általában gyorsabb és olcsóbb annál, mint ha bírósághoz kellene fordulni.

 

Az online vitarendezési platform használata egyszerű. A felhasználók az eljárás során mindvégig eligazítást kapnak. A platform az összes uniós nyelvre tud fordításokat készíteni, és a panaszkezelés során automatikus határidőkkel dolgozik.

Előnye, hogy a fogyasztók ingyen, vagy nagyon kis összeg fejében rendezhetik jogvitáikat, a kereskedők pedig elkerülhetik a hosszú pereskedési eljárásokat, és megőrizhetik az ügyfelekkel ápolt jó kapcsolataikat.

Az online vitarendezési platform használata regisztrációt igényel az Európai Bizottság rendszerében, majd bejelentkezés után a fogyasztó benyújthatja panaszát a online vitarendezési platform honlapján keresztül, ha nem sikerült közvetlenül rendeznie a jogvitáját a vállalkozással.

A honlap címe

Záró rendelkezések:

A vásárló a weboldal szolgáltatásainak igénybevételével kijelenti, hogy az Általános Szerződési Feltételek és Adatkezelési tájékoztató tartalmát megismerte, az abban foglaltakat tudomásul vette, a személyes adatainak az abban foglaltak szerinti kezeléséhez kifejezetten hozzájárul.

Felhasználó tudomásul veszi, hogy az INDIVINUM Kft. jogosult a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény alapján, az ott meghatározottak szerint a számlázáshoz szükséges adatokat kezelni abban az esetben is, ha az adatkezelés célja egyébként megszűnt.

Az INDIVINUM Kft. megteszi a szükséges intézkedéseket a személyes adatok védelme érdekében.

Amennyiben jelen ÁSZF bérmely rendelkezése semmisnek minősül, úgy az nem érinti az egész ÁSZF érvényességét.

Az INDIVINUM Kft. fenntartja az ÁSZF egyoldalú módosításának jogát. A módosítások a weboldalon történő közzététellel lépnek hatályba.

Szerződő Felek rögzítik, hogy vitás kérdéseik esetére kikötik a Pécsi Járásbíróság, illetve a Pécsi Törvényszék illetékességét.

Nyilatkozat-minta elálláshoz

(csak a szerződéstől való elállási/felmondási szándék esetén töltse ki és juttassa vissza)

Címzett: INDIVINUM Kft.

Alulírott/ak kijelentem/kijelentjük, hogy gyakorlom/gyakoroljuk elállási/felmondási jogomat/jogunkat az alábbi termék/ek adásvételére vagy az alábbi szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés tekintetében:

 • Szerződéskötés időpontja /átvétel időpontja:
 • A fogyasztó(k) neve:
 • A fogyasztó(k) címe:
 • A fogyasztó(k) aláírása: (kizárólag papíron tett nyilatkozat esetén)

Kelt